Marias tågblogg

Jobbar som lokförare vid SJ i Eskilstuna.

Intressanta artiklar

Kategori: Tåg

Ja, igår rådde totalt kaos i trakten kring Eskilstuna då ett godståg spårade ur i Kvicksund. Jag körde två varv Eskilstuna-Katrineholm och fick två och en halv timmas övertid.

Kolla in artiklar här:

Folket

Eskilstuna-Kuriren

Och så en intressant insändare från "Pensionären Karin på väg till Mora " i Eskilstuna-Kuriren.

Får Sj straffa regelbrytare?

Ja, jag står ju såklart på tågpersonalens sida, självklart ska vi ha rätt att neka personer som springer i spåret...

Filmer från järnvägen

Kategori: Tåg


Tagen mellan Norrköping och Katrineholm


Jag lämnar Södertälje Syd en tidig morgon med loktåg.